18+
[Hướng dẫn] Hướng dẫn cơ bản các tính năng Thiên Thư
Hướng dẫn cơ bản các tính năng Thiên Thư - những bí kíp để tăng cấp nhanh, cày tiền, tăng lực chiến
[Hướng dẫn] Hướng dẫn tính năng Thẻ
Thẻ, sưu tập thẻ sẽ có đầy đủ sức mạnh, tất cả trong tay bạn...
[Tân thủ] Nhận Code Khủng
Để quý tiên hữu thuận lợi trên con đường tu tiên, Bổn trang sẽ hướng dẫn chi tiết các bước nhập...
[Hướng dẫn] Hướng dẫn gộp server
Hướng dẫn gộp sevrer - cách quy tắc sau khi gộp