18+
[Cẩm Nang] Đặc trưng phái Thiên Âm
Ngày đăng 06/10
Trong thế giới Thiên Thư Mobile có bốn môn phái đứng đầu.
Bốn phái này có những điểm mạnh yếu khác nhau, và cụ thể như sau :

 Thiên Âm Tự

Thiên Âm Tự là phật môn tu chân, tu luyện phật môn tối cao pháp môn “Đại Phạn Bàn Nhược”, dựa vào phật pháp để phổ độ chúng sinh.

Tăng nhân của Thiên Âm Tự chú trọng tự thân tu hành, dùng phật môn công pháp cường thân kiện thể, tịch diệt nhập định. Thiên Âm Tự pháp thuật lấy tấn công làm trọng. Sức mạnh của Đại Từ Bi có thể cứu tế thế nhân, khôi phục khí huyết. Khi yêu quái làm hại sinh linh thì họ sẽ xuất hiện, dùng phật pháp hàng phục yêu ma. 

Vũ khí : Trượng

Ưu điểm : Đánh xa / Damage cao

Nhược điểm : Phòng thủ thấp / Máu thấp

Thiên Âm phật pháp cứu nhân

Skill nhân vật :

Skill phái Thiên Âm

Chúc các Tiên Hữu chơi game vui vẻ ^^.

 

 

 

 

Copyright 2015 VTC Mobile. All rights reserved

Công ty cổ phần VTC Dịch vụ di động - Tầng 11, Tòa nhà VTC Online

Số 18 Tam Trinhphường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Viết Quang Minh.

Giấy phép phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử trên mạng số 2222/QĐ-BTTT