18+
[Hướng dẫn] Hướng dẫn tính năng Bảo Bối
Ngày đăng 02/03

Giao diện tính năng Bảo Bối

 Tổ đội cùng phu/thê trước khi mở bảo bối


 Có 3 loại chúc phúc nhận bảo bối, mổi loại bảo bối sẽ có 1 lực chiến và tư chất khác nhau.

Khi mở Bảo Bối chỉ 1 người yêu cầu mở tiêu hao KNB/Bạc, người còn lại không tốn, cả 2 đều có Bảo Bối cùng loại.

 

Tất cả bảo bối hiện có bậc 4 trở mới có thể mở thêm, tối đa 5 bảo bối

 Dùng vật phẩm Thất Thái Đan để tăng học thức Bảo Bối, Thất Thái Đan có thể kiếm được khi mua ở Shop, Quà nạp ngày.

 Học thức của Bảo Bối là phu thê cùng nâng, khi 1 trong 2 người nâng học thức Bảo Bối thì chúc phúc hoặc lực chiến của người kia cũng tăng theo.

2 người không thể cùng nâng 1 Bảo Bối chung 1 thời điểm.

 

 Sau khi li hôn, cả 2 đều không thể tiếp tục tâng học thức cho Bảo Bối đó nữa, lực chiến giữ nguyên.

 Nếu 1 trong 2 kết hôn với  1 người khác thì chỉ được nuôi Bảo Bối có được với người sau.

 Bảo Bối không thể xóa.

 

 Tinh Linh Bảo Bối Có 4 loại, click vào từng loại để nâng cấp riêng cho loại đó, nguyên liệu có thể kiếm dc qua các sự kiện đặc biệt hoặc các tính năng sau này.

 

 Khi đã có đủ 5 Bảo Bối, có thể mở Kế Hoạch Siêu Sinh để tăng số lượng Bảo Bối tối đa có thể sở hữu.

 Mỗi lần Siêu Sinh tiêu hao 1 lượng KNB nhất định.

 Chỉ cần 1 trong 2 mở Kế Hoạch Siêu Sinh thì người kia đồng thời cũng được mở.

 

Chúc các Tiên hữu chơi game vui vẻ ^^.

Copyright 2015 VTC Mobile. All rights reserved

Công ty cổ phần VTC Dịch vụ di động - Tầng 11, Tòa nhà VTC Online

Số 18 Tam Trinhphường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Viết Quang Minh.

Giấy phép phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử trên mạng số 2222/QĐ-BTTT