18+
[Hướng dẫn] Hướng dẫn tính năng Linh chú
Ngày đăng 16/03

 Mở giao diện Pháp Bảo -> Linh Chú để sử dụng tính năng

 Khi đủ số lượng thẻ yêu cầu có thể kích hoạt Linh Chú

 Có thể dung linh lực để mua các thẻ còn thiếu

 Sử dụng bạc hoặc KNB để mua Linh Lực, khi mua linh lực có thể nhận kèm các thẻ ngẫu nhiên

 Kích hoạt Linh Chú có thể nhận các thuộc tính cho nhân vật

 Kích hoạt đủ các Linh Chú của tổ hợp trước để mở tổ hợp tiếp theo

 Hóa Linh để đổi các thẻ dư thành Linh Lực

 

 Sau khi kích hoạt Linh Chú có thể dùng Linh Lực để tăng cấp, tối đa 11 cấp / Linh Chú

Chúc các Tiên Hữu chơi game vui vẻ.

Copyright 2015 VTC Mobile. All rights reserved

Công ty cổ phần VTC Dịch vụ di động - Tầng 11, Tòa nhà VTC Online

Số 18 Tam Trinhphường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Viết Quang Minh.

Giấy phép phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử trên mạng số 2222/QĐ-BTTT