Các Sơ Đồ Tư Duy Sáng Tạo

Làm nắm nào để chúng ta có thể kết nối các ý tưởng, thể hiện các mối quan hệ giới tính giữa những phần với nhau, và mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ bốn duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ tứ duy cân xứng với bạn

Những mẹo này là điểm ban đầu để tạo thành một sơ đồ tư duy.

Cuối cùng, các lựa chọn kiến tạo mà các bạn chọn nên phụ thuộc vào thông tin bạn muốn hình dung và mục đích của sơ đồ tứ duy của bạn.

Điều đặc biệt quan trọng nhất là, hãy nghĩ về về khán giả của bạn khi sản xuất sơ đồ tư duy:

Họ cần tin tức gì nhằm hiểu sơ đồ tứ duy của bạn?Nó yêu cầu phải chi tiết đến nấc nào?Bạn hoàn toàn có thể làm gì nhằm sơ đồ tứ duy của người tiêu dùng hấp dẫn hơn?