Khi sử dụng các hàm trong Excel bạn sẽ rất thường xuyên phải tham chiếu đến 1 vùng dữ liệu nào đó như A1:D5 chẳng hạn. Mặc định khi bạn tham chiếu đến vùng chọn như vậy thì nó sẽ ở dạngtham chiếu tương đối. Vậy để cố định vùng dữ liệu trong Excel hay còn gọi là tham chiếu tuyệt đối đến vùng dữ liệu nào đó thì phải làm như nào?

Trong bài viết này, mình sẽ chỉ cho các bạn hiểu tham chiếu tương đối, tuyệt đối là như nào và giải thích cho bạn hiểu ý nghĩa của ký tự $ trong Excel từ đó bạn sẽ biết cách khi nào cần cố định hàng, cột hay cố định tất cả vùng dữ liệu.

Đang xem: Chọn ô cố định trong excel

Nội dung bài viết

Ký hiệu $ trong excel có nghĩa là gìTham chiếu tuyệt đối

Ký hiệu $ trong excel có nghĩa là gì

Ký hiệu $ là 1 trong những ký tự thường dùng khi sử dụng các công thức Excel. Tác dụng của nó là để cố địnhhàng, cột hay 1 vùng dữ liệu trong Excel.

Xem thêm:

Trước khi tìm hiểu về các tham chiếu chúng ta cần hiểu rõ cách định nghĩa 1 ô, 1 vùng dữ liệu trong Excel như sau:

Định nghĩa 1 ô trong Excel

Ô trong Excel sẽ được thể hiện ở dạng: Tên cột + Sốhàng

Ví dụ

ô A5 – là ô nằm ở cột A và hàng thứ 5ô H10 – là ô nằm ở cột H và hàng thứ10

Định nghĩa 1 vùng dữ liệu trong Excel

Vùng dữ liệu trong Excel sẽ có dạng: Ôtrên cùng bên trái : Ôdưới cùng bên phải

Ví dụ

Vùng dữ liệu A5:H10 – là vùng chọn được xác định bởi ô trên cùng bên trái là A5 và ô dưới cùng bên phải là H10

=> Như vậy bạn đã hiểu được cấu trúc của 1 ô, 1 vùng dữ liệu là như nào rồi thì dưới đây khi tìm hiểu về các cố định hàng, cột và vùng dữ liệu thì bạn sẽ hiểu nó dễ dàng thôi.

Xem thêm:

Tham khảo thêm

Tham chiếu tương đối

Tham chiếu tương đối là tham chiếu mặc định khi chọn vùng dữ liệu trong Excel. Với tham chiếu tương đối thì giá trị tham chiếu sẽ thay đổi theo hànghay cột, tức là khi bạn thay đổi vị trí theo hàng hay cột thì giá trị tham chiếu cũng sẽ thay đổi theo.

Ví dụ

– Tại ô D4 nhập vào công thức =C4 rồi ấn Enter

– Lúc này giá trị hiển thị trong ô D4 sẽ là giá trị của ô tham chiếu C4

– Khi bạn kéo chuột để copy công thức từ ô D4 xuống các ô ở hàng dưới hoặc cột bên thì tham chiếu đến các ô sẽ thay đổi

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lê Thị Minh Thêu

Đọc bài của bạn mình hiều giá trị tương đối tuyệt đối, tuy nhiên khi áp dụng vào công thức như vlookup giá trị tham chiếu tại sao khi ở file khác không cần tuyệt đối mà khi giá trị tham chiếu ở cùng file khác sheet lại phải dùng giá trị tuyệt đối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *