CỘNG CÁC GIÁ TRỊ GIỐNG NHAU TRONG EXCEL

Excel mang đến thienthumobile.vn 365 Excel mang đến thienthumobile.vn 365 dành mang đến máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Bạn áp dụng hàm SUMIF nhằm tính tổng những giá trị trong một phạm vi đáp ứng tiêu chí mà chúng ta xác định. Ví dụ: mang sử trong một cột chứa các số, bạn chỉ ước ao tính tổng hầu hết giá trị to hơn 5. Chúng ta có thể sử dụng phương pháp sau: =SUMIF(B2:B25,">5")


*

Mẹo: 

Nếu muốn, bạn cũng có thể áp dụng tiêu chí cho một phạm vi, rồi tính tổng những giá trị khớp ứng trong một phạm vi khác. Ví dụ: công thức =SUMIF(B2:B5, "John", C2:C5) chỉ tính tổng các giá trị trong phạm vi C2:C5, trong các số ấy các ô tương ứng ở phạm vi B2:B5 bởi "John".

Bạn đang xem: Cộng các giá trị giống nhau trong excel


Quan trọng: Hàm SUMIF trả về hiệu quả không đúng đắn khi các bạn dùng nó nhằm khớp những chuỗi dài ra hơn 255 ký tự hoặc với chuỗi #VALUE!.


Cú pháp

SUMIF(range, criteria, )

Cú pháp hàm SUMIF gồm các đối số sau đây:

phạm vi Bắt buộc. Phạm vi ô bạn muốn được đánh giá theo tiêu chí. Các ô trong mỗi phạm vi phải là số hoặc tên, mảng giỏi tham chiếu chứa số. Giá trị trống và giá trị văn bản bị bỏ qua. Phạm vi được chọn hoàn toàn có thể chứa những ngày ở format Excel tiêu chuẩn (ví dụ mặt dưới).

criteria Bắt buộc. Tiêu chí ở dạng số, biểu thức, tham chiếu ô, văn bản hoặc hàm xác định sẽ cộng các ô nào. Ký kết tự đại diện có thể được bao gồm - lốt chấm hỏi (?) nhằm khớp với bất kỳ ký tự solo nào, lốt sao (*) nhằm khớp với ngẫu nhiên chuỗi ký tự nào. Nếu bạn muốn tìm một lốt chấm hỏi hay vệt sao thực sự, hãy gõ dấu bổ (~) trước cam kết tự.

Ví dụ: tiêu chí rất có thể được biểu hiện là 32, ">32", B5, "3?", "apple*", "*~?", hoặc TODAY().


Quan trọng: Mọi tiêu chí văn bản hoặc mọi tiêu chí bao gồm biểu tượng lô-gic hoặc toán học đều phải được đặt vào dấu ngoặc kép ("). Nếu tiêu chí ở dạng số, ko cần dấu ngoặc kép.


sum_range Tùy chọn. Các ô thực tế để cộng nếu bạn muốn cộng các ô ko phải là các ô đã xác định trong đối số range. Nếu đối số sum_range bị bỏ qua, Excel cộng các ô được xác định trong đối số range (chính các ô đã được áp dụng tiêu chí).

Sum_range phải có cùng size và hình dáng với dải ô. Trường hợp không, hiệu suất hoàn toàn có thể bị tác động và cách làm sẽ tính tổng một phạm vi ô ban đầu với ô trước tiên trong sum_range nhưng tất cả cùng size với phạm vi. Ví dụ:

phạm vi

sum_range

Các ô được tính tổng thực tế

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:K5

B1:B5

Ví dụ

Ví dụ 1

Sao chép tài liệu ví dụ trong bảng tiếp sau đây và ốp lại ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để những công thức hiển thị kết quả, nên lựa chọn chúng, dìm F2 và kế tiếp nhấn Enter. Ví như cần, bạn cũng có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột nhằm xem toàn bộ dữ liệu.

Giá trị bất động sản

Tiền hoa hồng

Dữ liệu

$100.000

$7,000

$250,000

$200,000

$14,000

$300,000

$21,000

$400,000

$28,000

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUMIF(A2:A5,">160000",B2:B5)

Tổng tiền hoa hồng cho các giá trị tài sản to hơn $160.000.

Xem thêm:

$63,000

=SUMIF(A2:A5,">160000")

Tổng các giá trị tài sản lớn hơn $160.000.

$900,000

=SUMIF(A2:A5,300000,B2:B5)

Tổng chi phí hoa hồng cho những giá trị gia sản bằng $300.000.

$21,000

=SUMIF(A2:A5,">" và C2,B2:B5)

Tổng tiền hoa hồng cho các giá trị tài sản lớn hơn giá trị tại C2.

$49,000

Ví dụ 2

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng dưới đây và ốp lại ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để những công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, dìm F2 và tiếp nối nhấn Enter. Nếu như cần, bạn cũng có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Nhóm

Thực phẩm

Doanh số

Rau

Cà chua

$2,300

Rau

Cần tây

$5,500

Trái cây

Cam

$800

$400

Rau

Cà rốt

$4,200

Trái cây

Táo

$1,200

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUMIF(A2:A7,"Trái cây",C2:C7)

Tổng doanh thu của toàn thể thực phẩm trong đội "Trái cây".

$2,000

=SUMIF(A2:A7,"Rau",C2:C7)

Tổng lợi nhuận của toàn cục thực phẩm trong đội "Rau".

$12,000

=SUMIF(B2:B7,"*es",C2:C7)

Tổng doanh thu của toàn bộ thực phẩm tất cả tên kết thúc là "es" (Cà chua, Cam và Táo).

$4,300

=SUMIF(A2:A7,"",C2:C7)

Tổng lợi nhuận của cục bộ thực phẩm không bên trong nhóm nào.

$400

Đầu Trang

Bạn đề xuất thêm trợ giúp?

*

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Hàm SUMIFS cộng tất cả các tham đối đáp ứng nhu cầu nhiều tiêu chuẩn

Hàm SUMSQ cộng những giá trị sau khi thực hiện phép toán bình phương bên trên mỗi cực hiếm đó