Độ Lệch Chuẩn Excel

Excel cho thienthumobile.vn 365 Excel đến thienthumobile.vn 365 dành đến máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu. Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các giá trị so với giá trị trung bình (trung độ).

Bạn đang xem: Độ lệch chuẩn excel


Quan trọng: Hàm này sẽ được sửa chữa bằng một hoặc nhiều hàm bắt đầu với độ đúng đắn cao hơn và mang tên gọi phản ánh rõ hơn tính năng của chúng. Tuy nhiên hàm này vẫn sẵn dùng để đảm bảo tính tương thích ngược, chúng ta nên xem xét sử dụng những hàm new từ hiện nay trở đi, vị hàm này rất có thể sẽ không còn sẵn sử dụng nữa ở những phiên phiên bản tương lai của Excel.


Để biết thêm thông tin về hàm mới, hãy xem Hàm STDEV.S.

Cú pháp

STDEV(number1,,...)

Cú pháp hàm STDEV tất cả các đối số sau đây:

Number1 Bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với mẫu tổng thể.

Number2, ... Tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 255 tương ứng với mẫu tổng thể. Bạn cũng có thể sử dụng một mảng đối kháng hay tham chiếu tới một mảng thay thế đến các đối số được phân tách bởi dấu phẩy.

Chú thích

STDEV giả định rằng các đối số của nó là mẫu tổng thể. Nếu dữ liệu của bạn đại diện đến toàn bộ tổng thể thì hãy tính độ lệch chuẩn bằng cách dùng STDEVP.

Xem thêm: 1001+ Hình Ảnh 20/11 Ý Nghĩa Nhất Ngày Nhà Giáo Việt Nam, Please Wait

Độ lệch chuẩn được tính bằng cách dùng phương pháp "n-1".

Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

Các giá trị lô-gic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

Nếu đối số là mảng tuyệt tham chiếu, chỉ các số trong mảng tốt tham chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi vào mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

Các đối số là văn bản tốt giá trị lỗi ko thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

Nếu bạn muốn bao gồm các giá trị lô-gic và kiểu biểu thị văn bản của số vào tham chiếu như một phần của phép tính, hãy dùng hàm STDEVA.

STDEV dùng công thức sau đây:

*

trong đó x là trung độ chủng loại AVERAGE(number1,number2,...) với n là size mẫu.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng tiếp sau đây và ốp lại ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để cách làm hiển thị kết quả, nên lựa chọn chúng, nhận F2 và tiếp nối nhấn Enter. Nếu như cần, bạn cũng có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột nhằm xem toàn bộ dữ liệu.