Hình ảnh phật địa mẫu

I, Phật chị em Địa Mẫu:2, Công đức Địa Mẫu:3, gia thế Địa Mẫu:II, Phật mẫu mã chân kinh:III, Đền cúng Phật mẫu:

1, Địa mẫu mã là ai?

*
*

Theo dải ngân hà Quan, trong thời kỳ Hỗn với khi chưa tồn tại Trời Đất, vào vũ trụ chỉ bao gồm một hóa học khí đương lếu láo độn, mờ mờ mịt mịt, âm thầm vô vi, thanh trược lếu láo hợp, nhưng mà vô cùng huyền diệu, hotline là Khí lỗi Vô (còn hotline là lỗi Vô đưa ra Khí tuyệt Tiên Thiên hư Vô đưa ra Khí).

Bạn đang xem: Hình ảnh phật địa mẫu

Khí lỗi Vô ấy lần lần dừng kết rồi nổ ra một tiếng thiệt lớn, sanh ra một khối Đại Linh Quang, cũng điện thoại tư vấn là Thái Cực, trọn lành trọn tốt, toàn tri toàn năng, thiên biến đổi vạn hóa, vô tận vô cùng, quyền bính thống cả Càn khôn Vũ trụ.

Vũ trụ từ đây bước đầu có một ngôi Thái Cực, duy nhứt, cùng Đấng Thống quản lí ấy được điện thoại tư vấn là Ngọc bệ hạ Đế mà bọn họ thường điện thoại tư vấn là Đức Chí Tôn.

Đức Chí Tôn phân Thái cực ra Lưỡng Nghi : Dương Quang cùng Âm Quang. Đức Chí Tôn chưởng quản ngại Khí Dương Quang, còn Khí Âm Quang chưa có ai chưởng quản, vày Càn khôn Vũ trụ giờ đây chỉ có 1 mình Đức Chí Tôn mà lại thôi. Đức Chí Tôn mới hóa thân ra Đức Phật mẫu mã để chưởng cai quản Khí Âm Quang.

Vậy, nguồn gốc của Đức Phật Mẫu là một hóa thân thứ nhất của Đức Chí Tôn để thống trị Khí Âm Quang, vậy phân nửa quyền lực của Đức Chí Tôn và luôn luôn tùng theo mạng lệnh của Đức Chí Tôn.

Vũ trụ sắp tới đã bao gồm 2 khối hóa học khí mũm mĩm là Dương Quang với Âm Quang, và tất cả 2 Đấng đầu tiên cầm quyền Càn khôn dải ngân hà là Đức Chí Tôn và bà mẹ Phật Mẫu.

Sau đó, Đức Phật mẫu mã vâng lệnh Đức Chí Tôn, thâu lằn sanh quang của ngôi Thái Cực, rồi rước Âm quang quẻ phối phù hợp với Dương quang để tạo hóa ra những từng Trời, những quả Tinh mong và các Địa cầu, sản xuất thành Càn khôn Vũ trụ.

Xem thêm: Cầm Hoa Dại Ảnh Bầu Trời Có Tay Hình Ảnh Sẵn Có, Cầm Hoa Dại Check

Tiếp theo, Đức Phật Mẫu sản xuất hóa ra Vạn linh khu vực cõi linh nghiệm Vô hình. (Vạn linh tất cả đủ bát hồn : Kim thạch hồn, Thảo mộc hồn, Thú gắng hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn, Phật hồn).

Rồi Đức Phật mẫu mã lại mang đến Vạn linh đầu kiếp xuống những Địa cầu tạo thành Vạn vật, có nghĩa là Chúng sanh. (Chúng sanh bao gồm : Kim thạch, Thảo mộc, Thú cầm, Nhơn loại).

Đức Phật chủng loại được nhân loại tôn xưng bởi nhiều danh từ không giống nhau, tùy theo tín ngưỡng tôn giáo, dân tộc bản địa và địa phương, kể ra như tiếp sau đây :

– Đức Phật Mẫu, vì chưng là mẹ thiêng liêng của toàn cả Vạn linh và bọn chúng sanh.

– Phật Diêu Trì Địa Mẫu vì Đức Phật chủng loại ngự tại Diêu Trì Cung.

– Kim Bàn Phật Mẫu, vì Đức Phật mẫu chưởng cai quản Kim Bàn chỗ Diêu Trì Cung.

– Cửu Thiên Huyền Nữ, vày Đức Phật mẫu rất huyền diệu, ngự tại từng Trời tạo Hóa Thiên là từng sản phẩm 9 vào Cửu Trùng Thiên.