Cách Thay Đổi, Lấy Lại Mật Khẩu Tài Khoản Zing Id Nhanh Chóng

- Điền các thông tin trong bảng Đăng ký tài khoản sau đó nhấn nút Tạo tài khoản để tạo một tài khoản thienthumobile.vnID mới.Bạn đang xem: Cách thay đổi, lấy lại mật khẩu tài khoản zing id nhanh chóng


*

Lưu ý: 1 email có thể sử dụng cho nhiều tài khoản.

Bạn đang xem: Cách thay đổi, lấy lại mật khẩu tài khoản zing id nhanh chóng

Bước 3:

- Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ thông báo:


*

Quản lý tài khoản thienthumobile.vnID:

Cách bổ sung, thay đổi Câu hỏi/ câu trả lời bảo mật

+ Bước 1:

- Dùng mật khẩu đăng nhập vào trang https://id.thienthumobile.vn.vn

Lưu ý: chỉ có thể dùng mật khẩu để đăng nhập (mật khẩu 2 hoặc mã game không thể dùng để đăng nhập vào trang https://id.thienthumobile.vn.vn)

+ Bước 2:

- Trong phần Quản lý tài khoản chọn mục Đổi câu hỏi và câu trả lời


*

+ Bước 3:

- Gõ mật khẩu và lựa chọn câu hỏi/câu trả lời mới, sau đó nhấn đồng ý để thay đổi Câu hỏi/ câu trả lời bảo mật


*

Mật mã:

+ Dùng mật khẩu cũ thay đổi mật khẩu mới:

Bước 1:

- Dùng mật khẩu đăng nhập vào trang https://id.thienthumobile.vn.vn- Lưu ý: chỉ có thể dùng mật khẩu để đăng nhập (mật khẩu 2 hoặc mã game không thể dùng để đăng nhập vào trang https://id.thienthumobile.vn.vn)

Bước 2:

- Trong phần Quản lý tài khoản chọn mục Thông tin tài khoản.


*

+ Lấy lạimật khẩu bằng câu hỏi/câu trả lời bảo mật

Bước 1:

- Vào trang https://id.thienthumobile.vn.vn, nhấn vào dòng chữ Quên thông tin tài khoản?

Bước 2:

- Chọn Quênmật khẩu,sau đónhấn Tiếp tục.


Bước 4:

- Chọn câu hỏi và điền câu trả lời, sau đó gõ mật khẩu mới.

- Nhấn Đồng ý để thay đổi mật khẩu.


+ Lấy lạimật khẩu bằng mã game

Bước 1:

- Vào trang https://id.thienthumobile.vn.vn, nhấn vào dòng chữ Quên thông tin tài khoản?

Bước 2:

- Chọn Quênmật khẩu,sau đónhấn Tiếp tục.


+ Lấy lạimật khẩu bằng Email đăng ký tài khoản

Bước 1:

- Vào trang https://id.thienthumobile.vn.vn, nhấn vào dòng chữ Quên thông tin tài khoản?

Bước 2:

- Chọn Quênmật khẩu,sau đónhấn Tiếp tục.

Bước 3:

- Gõ Tên đăng nhập & mã kiểm tra, chọn Gởi thư về địa chỉ Email đã đăng ký cho tài khoản.


Bước 5:

- Click vào link kích hoạt trong mail để mở trang thay đổi mật khẩu.

- Nhập mật khẩu mới và nhấn Đồng ý để thay đổi.


Mã game:

+ Cách bổ sung mã game (dùng cho tài khoản chưa đăng ký mã game)

Bước 1:

- Dùng mật khẩu đăng nhập vào trang https://id.thienthumobile.vn.vn.

- Lưu ý: chỉ có thể dùng mật khẩu để đăng nhập (mật khẩu 2 hoặc mã game. Không thể dùng để đăng nhập vào trang https://id.thienthumobile.vn.vn)

Bước 2:

- Trong phần Quản lý tài khoản chọn mục Bổ sung/đổi mã game.

Bước 3:

- Gõ mật khẩu mã game mới, sau đó nhấn đồng ý để bổ sung mã game.

+ Cách thay đổi mã game

Bước 1:

- Dùng mật khẩu đăng nhập vào trang https://id.thienthumobile.vn.vn.

- Lưu ý: chỉ có thể dùng mật khẩu để đăng nhập (mật khẩu 2 hoặc mã game không thể dùng để đăng nhập vào trang https://id.thienthumobile.vn.vn).

Bước 2:

- Trong phần Quản lý tài khoản chọn mục Bổ sung/đổi mã game.

Bước 3:

- Gõ mã game hiện tại mã game mới, sau đó nhấn đồng ý.

Bước 4:

- Nhấn vào nút Đồng ý, sau đó kiểm tra Email đăng ký để nhận thư kích hoạt.


Bước 5:

- Click vào link kích hoạt trong mail để hoàn tất việc thay đổi mã game.


+ Cách lấy lại mã game bằng email đã đăng ký

Bước 1:

- Vào trang https://id.thienthumobile.vn.vn, nhấn vào dòng chữ Quên thông tin tài khoản?

Bước 2:

- Chọn Quênmã game (Mật khẩu cấp 2),sau đónhấn Tiếp tục.

Bước 3:

- Gõ Tên đăng nhập & mã kiểm tra.


Bước 4:

- Nhấn vào nút Lấy lại mật khẩu, sau đó kiểm tra Email đăng ký để nhận thư kích hoạt.

Bước 5:

- Click vào link kích hoạt trong mail để mở trang thay đổi mã game, nhập mã game mới và nhấn Đồng ý để thay đổi.

Xem thêm: Thủ Thuật Restore Iphone 6 6 Plus Thành Công Theo Apple, Cách Để Khôi Phục Cài Đặt Iphone Bằng Phím Cứng


Email đăng ký:

+ Cách bổ sung email đăng ký (dùng cho tài khoản chưa đăng ký email)

Bước 1:

- Dùng mật khẩu đăng nhập vào trang https://id.thienthumobile.vn.vn.

- Lưu ý: chỉ có thể dùng mật khẩu để đăng nhập (mật khẩu 2 hoặc mã game không thể dùng để đăng nhập vào trang https://id.thienthumobile.vn.vn)

Bước 2:

- Trong phần Quản lý tài khoản chọn mục Thông tin tài khoản.

Bước 3:

- Trong phần thông tin tài khoản, nhấn vào mục cập nhật tại dòng Email đăng ký.


Bước 4:

- Gõ mật khẩu và điền tên Email muốn đăng ký cho tài khoản, sau đó nhấn Đồng ý.

- Lưu ý: 1 Email có thể sử dụng cho nhiều tài khoản thienthumobile.vnID.


+ Cách thay đổi email đăng ký

Đến trực tiếp 1 trong 3 Nghênh Khách Đường hoặc các Trạm Thông Tin gần nhất

Điều kiện giải quyết:

- Tài khoản có đăng ký số giấy tờ chính xác và có thể trình ra làm bằng chứng - Đem theo đúng loại giấy tờ đăng ký trong tài khoản - Điền vào mẫu hồ sơ “Thay đổi email đăng ký tài khoản” - Ghi vào đơn - tên của email mới cần được chuyển đến - Công ty sẽ khước từ những trường hợp nhờ người khác đi làm giúp hoặc gởi giấy tờ thông qua email

Thời gian giải quyết:

- Giải quyết ngay lập tức sau khi thông tin đã được xác nhận.

Gửi thư tay kèm photo công chứng đến 1 trong 3 Nghênh Khách Đường

Điều kiện giải quyết:

- Ghi rõ email mới cần chuyển đến.

- Gởi kèm bản sao công chứng số giấy tờ đăng ký trong tài khoản (hiệu lực trong vòng 3 tháng).

Thời gian giải quyết: - Sau 1 ngày kể từ lúc nhận thư (trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ).

- Click vào đây để xem Hệ thống Nghênh Khách Đường và các Trạm Thông Tin.

Số giấy tờ:

+ Cách bổ sung số giấy tờ (dùng cho tài khoản chưa đăng ký số giấy tờ)

Bước 1:

- Dùng mật khẩu đăng nhập vào trang https://id.thienthumobile.vn.vn.

- Lưu ý: chỉ có thể dùng mật khẩu để đăng nhập (mật khẩu 2 hoặc mã game không thể dùng để đăng nhập vào trang https://id.thienthumobile.vn.vn)

Bước 2:

- Trong phần Quản lý tài khoản chọn mục thông tin tài khoản.

Bước 3:

- Trong phần thông tin chứng thực, nhấn vào mục cập nhật.


Bước 4:

- Gõ mật khẩu và điền các thông tin muốn đăng ký cho tài khoản (số CMND, ngày cấp, nơi cấp…) sau đó nhấn Đồng ý.


+ Cách thay đổi số giấy tờ

Đến trực tiếp 1 trong 3 Nghênh Khách Đường hoặc các Trạm Thông Tin gần nhất

Điều kiện giải quyết:

- Tài khoản có đăng ký số giấy tờ chính xác và có thể trình ra làm bằng chứng. - Đem theo đúng loại giấy tờ đăng ký trong tài khoản. - Chủ số giấy tờ cũ và chủ số giấy tờ mới phải cùng đến trực tiếp. - Điền vào mẫu hồ sơ “Thay đổi email và CMND”.

Thời gian giải quyết:

- Giải quyết ngay lập tức sau khi thông tin đã được xác nhận.

Gửi thư tay kèm photo công chứng đến 1 trong 3 Nghênh Khách Đường

Điều kiện giải quyết:

- Ghi rõ email mới cần chuyển đến.

- Gởi kèm bản sao công chứng số giấy tờ đăng ký trong tài khoản (hiệu lực trong vòng 3 tháng).

- Bản sao công chứng số giấy tờ muốn chuyển đến (hiệu lực trong vòng 3 tháng).

- Ghi rõ nội dung yêu cầu.

Lưu ý:

- Chúng tôi chỉ thực hiện các yêu cầu trên nếu trong tài khoản của Quý Khách đăng ký chính xác số giấy tờ Quý Khách đã gởi kèm cho chúng tôi trong thư tay và hiệu lực bản công chứng không quá 3 tháng

- Các trường hợp chuyển nhượng hay biếu tặng bên ngoài Nghênh Khách Đường, VNG sẽ không giải quyết và không chịu trách nhiệm.

- Mọi vấn đề thắc mắc, xin vui lòng liên hệ tổng đài 1900.561.558 để được hướng dẫn ngay lập tức.