Ví Dụ Các Thì Trong Tiếng Anh

Việc tổng hợp kỹ năng sau mỗi bài học kinh nghiệm là điều đặc trưng và cần thiết để rất có thể nhớ kiến thức và kỹ năng lâu hơn.

Bạn đang xem: Ví dụ các thì trong tiếng anh

bài tổng thích hợp cácthìtrongtiếng Anhvới công thức, cáchsử dụng, tín hiệu nhận biết, bài bác tập nhưng thienthumobile.vn cung cấp cho bạn dưới đây vẫn phần nào khiến cho bạn tổng hòa hợp được toàn bộ kiến thức về 12 thì trong tiếng Anh.

Bài viết được thân thiện nhiều nhất:Các Gerund trong giờ đồng hồ Anh – phương pháp dùng và phân biệt với rượu cồn từ trợ hễ từCách sử dụng since/For, suggest, unless & bài tập có đáp án dễ hiểuCách để câu nghi ngại và câu trằn thuật – bài bác tập cùng ví dụ trong tiếng AnhBảng cách biến hóa từ nhiều loại trong giờ Anh – có bài bác tập giải đáp ví dụ

1. Tips ghi nhớ 12 thì trong giờ Anh


*
*
*
*
Các thì cơ bạn dạng trong tiếng Anh

3.8. Thì quá khứ kết thúc tiếp diễn – Past perfect continuous tense

Thì quá khứ xong xuôi tiếp diễn (Past perfect continuous tense) dùng để biểu đạt một hành động, vấn đề đã đang xảy ra trong thừa khứ và kết thúc trước một hành động cũng xảy ra trong quá khứ.

Câu khẳng định:S + had been + V_ing + O.Câuphủ định:S + had + not + been + V_ing + O.Câunghi vấn:Had + S + been + V_ing + O?​

Ví dụ: He had been watching films. (Anh ấy sẽ đang xem phim.)

He hadn’t been watching a film.

Had he been watching films? (Có bắt buộc anh ấy vẫn đang xem phim?)

Cách dùng:

Diễn tả một hành vi xảy ra liên tục trước một hành động khác trong thừa khứ.Diễn tả một hành vi xảy ra kéo dãn dài liên tục trước 1 thời điểm được khẳng định trong quá khứ.

Ví dụ: Sam gained weight because he had been overeating.

I had been thinking about that before you mentioned it.

Dấu hiệu dìm biết: vào câu thường chứa những từ như Until then, by the time, prior khổng lồ that time, before, after…

3.9. Thì tương lai 1-1 – Simple future tense

Thì tương lai 1-1 trong giờ đồng hồ Anh (Simple future tense) được sử dụng khi không tồn tại kế hoạch hay quyết định làm cái gi nào trước khi bọn họ nói. Họ ra đưa ra quyết định tự phạt tại thời điểm nói.

Câu khẳng định: S + shall/will + V(infinitive) + O.Câu che định:S + shall/will + not + V(infinitive) + O.Câu nghi vấn:Shall/will+S + V(infinitive) + O?

Cách dùng:

Diễn tả một dự đoán không có căn cứ xác định.Diễn tả dự định đột xuất xảy ra ngay khi nói.Diễn tả lời ngỏ ý, hứa hẹn, đề nghị, ăn hiếp dọa.

Ví dụ: I think It will rain. ( Tôi suy nghĩ trời đã mưa.)

I will bring coffee khổng lồ you.( Tôi đã mang cafe cho bạn.)

I will never speak khổng lồ you again. ( Tôi đã không lúc nào nói chuyện với các bạn nữa.)

Dấu hiệu nhấn biết:Trong câu hay có các từ: tomorrow, next day/week/month/year, in + thời gian…

3.10. Thì tương lai tiếp tục – Future continuous tense

Thì tương lai tiếp tục (Future continuous tense) sử dụng để biểu đạt một hành động, sự việc sẽ đang ra mắt tại một thời điểm cụ thể trong tương lai.

Công thức:

Câu khẳng định:S + will/shall + be + V-ing.Câu tủ định:S + will/shall + not + be + V-ing.Câu nghi vấn:Will/shall + S + be + V-ing?

Cách dùng:

Diễn tả vềmột hành vi xảy ra sau này tại thời gian xác định.Diễn tả vềmột hành độngđang xảy ra sau đây thì có hành động khác chen vào.

Xem thêm: Những Sáng Tạo Đơn Giản - 7 Ý Tưởng Từ Sự Đơn Giản

Ví dụ: She will be climbing on the mountain at this time next Saturday.

The tiệc ngọt will be starting at nine o’clock.

Dấu hiệu dấn biết:Trong câu thường có những cụm từ: next time/year/week, in the future, & soon,…

Xem chi tiết hơn: dấu hiệu nhận ra thì tương lai tiếp tục và bài bác tập gồm đáp án (Future Continuous)

3.11. Thì tương lai xong – Future perfect tense

Thì tương lai chấm dứt – Future Perfect cần sử dụng để miêu tả một hành động hay sự việc chấm dứt trước 1 thời điểm vào tương lai.

Công thức:

Câu khẳng định: S + shall/will + have + V3/edCâu bao phủ định:S + shall/will not + have + V3/ed.Câu nghi vấn:Shall/Will S + have + V3/ed?

Cách dùng:

Diễn tả về một hành động dứt trước 1 thời điểm xác minh trong tương lai.Diễn tả về một hành động kết thúc trước một hành vi khác trong tương lai.

Ví dụ: She will have finished her homework before 11 o’clock this evening.

When you come back, I will have typed this email.

Dấu hiệu nhấn biết: Đi kèm với các từ: by/by the time/by the over of + thời gian trong tương lai,…

3.12. Thì tương lai kết thúc tiếp diễn – Future perfect continuous tense

Thì tương lai xong tiếp diễn (Future perfect continuous tense) dùng để mô tả một hành động, sự việc sẽ xảy ra và xảy ra tiếp tục trước 1 thời điểm nào kia trong tương lai.

Công thức:

Câu khẳng định:S + shall/will + have been + V-ing + O.Câu tủ định:S + shall/will not+ have + been + V-ing.Câu nghi vấn:Shall/Will + S+ have been + V-ing + O?

Cách dùng:

Diễn tả một hành vi xảy ra trong quá khứ tiếp diễn thường xuyên đến một thời điểm cho trước trong tương lai.Dạng tiêu cực của tương lai chấm dứt tiếp diễn: will have been being + Vpp.

Ví dụ: I will have been studying English for 10 years by the kết thúc of next month.

I will have been writing my essay for one day by the time. -> My essay have been being written by me for one day by the time the final exam is coming.

Dấu hiệu dìm biết: tất cả chứa For + khoảng thời hạn + by/before + mốc thời hạn trong tương lai: by then, by the time,…

Lưu ý thêm: Thì HTHT không dùng với những mệnh đề có ban đầu những từ chỉ thời hạn như: before, after, when, while, by the time, as soon as, if, unless…

Từcấu trúc những thì trong giờ anh, các bạn dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn khi tất cả những dấu hiệu mệnh đề này.

Ví dụ: She won’t get a promotion until you will have been working here as long as him – ko đúng.

Bạn đề xuất viết là:

She won’t get a promotion until you have been working here as long as him. (Cô ấy sẽ không còn được thăng chức cho tới khi bạn làm việc lâu năm như anh ấy.)

state: be, mean, suit, cost, fit,possession: belong, havesenses: smell, taste, feel, hear, see, touchfeelings: like, love, prefer, hate, hope, regret, want, wishbrain work: believe, know, think (nghĩ về), understand

Ví dụ: I will have been liking him for 3 years – ko đúng

Bạn viết là: I will have liked him for 3 years.

Nếu có dự tính trước thì chúng ta có thể dùng be going to thay thế sửa chữa cho will.

4. Bài bác tập tổng hợp các thì trong tiếng Anh

Sau đây sẽ là một vài bài tập để củng cố kiến thức và kỹ năng giúp chúng ta nhớ lâu hơn: