VIẾT BÁO CÁO THỬ VIỆC

Bài viết này, thienthumobile.vn xin chia sẻ mẫu báo cáo thử việc để chúng ta nhân viên mới đi làm tham khảo áp dụng.

Bạn đang xem: Viết báo cáo thử việc

*

Theo bạn, báo cáo thử việc là gì?

► báo cáo thử câu hỏi là gì?

Báo cáo thử vấn đề là báo cáo trình bày cụ thể các quá trình được giao triển khai và hiệu quả tương ứng của nhân viên cấp dưới mới gửi lên Trưởng cỗ phận/ lãnh đạo doanh nghiệp sau khi chấm dứt thời gian thử việc theo quy định.

►Nhân viên mới nào cũng phải làm báo cáo thử việc – tất cả phải vậy không?

Thực tế, yêu mong làm report thử việc tùy ở trong vào qui định của từng doanh nghiệp. Có nơi, sau khi hoàn thành thời gian demo việc, nếu cai quản không nói gì thì nhân viên cấp dưới mới cứ thế làm việc và bắt đầu được tính lương nhân viên chính thức. Cũng có thể có nơi quy định nhân viên cấp dưới mới yêu cầu làm báo cáo thử câu hỏi để cai quản đánh giá tác dụng công việc, xem xét tài năng hòa nhập cùng ký phối kết hợp đồng lao động.

*

Không buộc phải công ty nào cũng yêu cầu nhân viên mới làm báo cáo thử việc

►Những nội dung cần có trong mẫu báo cáo thử việc

- Tiêu ngữ

- tên báo cáo

- tin tức kính gửi

- Thông tin cá nhân của fan làm báo cáo

- trình độ chuyên môn chuyên môn

- thời gian thử việc

- Vị trí, chức vụ

- phòng ban

- bạn hướng dẫn

- các bước đã thực hiện

- tác dụng đạt được

- Ý kiến đóng góp góp, reviews của cá nhân về quy trình thử việc

- mong muốn, nguyện vọng

- Ý kiến của tín đồ hướng dẫn

- Ý kiến của Trưởng phòng/ Ban

►Mẫu report thử câu hỏi mới nhất

Công ty:…........................................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phòng/ Ban:…..................................... Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

BÁO CÁO THỬ VIỆC

Kính gửi: Ban chỉ đạo Công ty…………………………………………..………..........................................................

Trưởng phòng/ Ban……………………………………………..………..........................................................

Tôi tên là:…………………………………………………………………..………................................................................

Sinh ngày:…………………………………………………………………..………...............................................................

Số CMND: ……………........… cung cấp ngày: …………….......… Tại:……………..………..............................................

Trình độ chuyên môn:…………………………………………………………..……….......................................................

Thời gian test việc: Từ…………….............…. đến……………………………..………..............................................

Vị trí/ chức vụ trong thời gian thử việc:………………………………………..………..................................................

Tại phòng/ Ban:…………………………………………………………………..……….......................................................

Người phía dẫn: …………………………………………………………………..………....................................................

Tôi xin report kết quả các các bước đã thực hiện trong thời hạn thử bài toán qua bảng thông tin sau đây:

STT

Công việc được giao

Người giao việc

Thời gian yêu thương cầu xong công việc

Kết trái công việc

Ghi chú

1

2

3

4

5

Kết quả cá nhân đạt được trong thời hạn thử việc:

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

Ý loài kiến – reviews của cá nhân về quy trình thử việc:

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

Xem thêm: Những Hình Ảnh Hoa Đẹp Nhất Có Sức Hấp Dẫn Đặc Biệt, Điểm Danh Các Loài Hoa Đẹp

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

Mong muốn, ước vọng của cá nhân sau quy trình thử việc:

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

…………., ngày … tháng … năm….

Người báo cáo

(Ký vàghi rõ họ tên)

Ý kiến của người hướng dẫn:

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

Ý con kiến của trưởng Phòng/ Ban

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

Trưởng phòng/ Ban…

(Ký và ghi rõ bọn họ tên)

⇒ bạn có thể download mẫu báo cáo thử việc: tại đây

►Hướng dẫn giải pháp viết report thử việc

- các mục tin tức cơ bản về chúng ta tên, vị trí, thời hạn thử việc… chúng ta cũng có thể tự điền vào.

Với bảng report kết trái công việc, các bạn nêu những đầu câu hỏi được fan hướng dẫn, cung cấp trên giao cho thực hiện, yêu thương cầu xong xuôi trong bao lâu, kết quả công việc thực hiện ra sao (Hoàn thành tốt, Đã hoàn thành, chưa hoàn thành…). Cột ghi chú áp dụng để ghi tin tức bổ sung/ mở rộng thêm cho các cột phía trước.

- “Kết quả cá thể đạt được trong thời hạn thử việc”: Ở mục này, chúng ta ghi các các bước đã công ty động triển khai và hiệu quả đạt được (không yêu cầu là công việc được giao).

- “Ý kiến – review của cá thể về quá trình thử việc”: là những chủ kiến của cá thể bạn về quá trình thử bài toán (thuận lợi - khó khăn, học hỏi và giao lưu được gì… )

- “Mong muốn, ước vọng của cá thể sau quá trình thử việc”: trình diễn mong muốn của chúng ta (được đồng ý trở thành nhân viên chính thức, mong ước được trang bị các dụng cụ làm việc cần thiết…)

Tác phong của một nhân viên bài bản thể hiện không chỉ ở thái độ thao tác làm việc mà còn qua các báo cáo công vấn đề đã thực hiện. Mong rằng với mẫu báo cáo thử việc được thienthumobile.vn share trên đây sẽ giúp bạn ghi điểm tốt với làm chủ và được ký kết hợp đồng lao động chính thức.